Virtualisatie

Back

Als er één modewoord in de IT- industrie is, dan is dat wel 'Virtualisatie'. Met virtualisatie maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare servercapaciteit, ofwel, een fysieke server wordt opgedeeld in een aantal Virtuele Machines (VM's) die geïsoleerd zijn van elkaar. In deze Virtuele Machine draait een applicatie of functie. Grote en kleine organisaties passen virtualisatie toe om de bezettingsgraad van het serverpark te verhogen door meer servers en/of applicaties op één fysieke server te plaatsen. Virtualiseren leidt er toe dat de gehele infrastructuur onder de loep genomen wordt. Door virtualisatie toe te passen zal er standaardisatie en centralisatie van de hardware plaatsvinden waardoor de aanschaf, beheer en onderhoudskosten sterk afnemen.

Servervirtualisatie
Virtualisatie leidt tot een zeer efficiënte benutting van de bestaande hardware componenten. Waar servers gebruikelijk niet meer dan 5-25% benutting gaven als taakservers, biedt virtualisatie de mogelijkheid de applicaties binnen VM's te laten draaien waarbij meerdere VM's op één server draaien. Dit brengt een betere benutting van de servers en daardoor een aanzienlijke vermindering van het aantal te beheren servers. Afhankelijk van de belastingen die bepaalde applicaties en/of functies vragen, is een betere hardware benutting mogelijk, die tot 70% kan oplopen!

Desktopvirtualisatie
Vandaag de dag virtualiseren we netwerk, storage, hardware, desktops en applicaties. Desktop- of werkplekvirtualisatie is een toepassing die meer en meer aandacht krijgt. Deze vorm van virtualisatie is in essentie in tweeën te delen: ‘server hosted' en ‘client-side'. De vorm van Desktop Virtualisatie die de meeste aandacht krijgt is de ‘server hosted'. Steeds meer organisaties vragen zich af of ze moeten kiezen voor Virtual Desktop Infrastucturen (VDI), Server Based Computing (SBC) of lokale desktops. Vragen die opspelen zijn: Gaat VDI het SBC concept vervangen? Wat zijn de voor- en nadelen van VDI? Welke rol speelt Applicatie Virtualisatie en OS-streaming in het hele concept?

Applicatievirtualisatie
Applicatievirtualisatie is één van de belangrijke oplossingen in het totale ‘Application and Desktop Delivery Solutions’ scala. Het beschikbaar stellen van applicaties aan eindgebruikers is het doel, applicatievirtualisatie is een middel. De toepassing van applicatie virtualisatie is realiteit en zeker geen fantasie. Het is een must-have voor elke organisatie! Bij applicatie deployment worden applicaties geïnstalleerd waar ze ook actief zijn. Dat kan op een lokale desktop of laptop zijn, maar ook op een centrale virtuele desktop, blade PC of Terminal Server. Wanneer we over applicatie delivery in de context van applicatievirtualisatie praten, worden applicaties niet meer geïnstalleerd, maar worden ze als een dienst vliegensvlug beschikbaar gesteld en uitgevoerd. Het apparaat waar de applicatie wordt uitgevoerd wordt daarbij niet veranderd.